Årsmöte/ Medlemsmöte

Årsmöte 2018

Årsmötet genomförs lördagen den 7 april 2018 i Kiruna i Lapplandsjägargruppens lokaler (fd I 22 sjukavdelning) med start kl 1100. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 12 mars 2018. Anmälan om deltagande före 3 april 2018. Kamratföreningen bjuder på FIKA.

 

 

Adress till föreningen:

Kamratföreningen Lapplands Jägare

Box 84

981 22 Kiruna

 

Medlemsmöte håller vi nästa gång i anslutning till vår Fjällmarsch fredagen den 24/8-2018 ute i Kalixfors kl 900
Hit är alla medlemmar välkomna att delta, inget krav på att ha genomfört marchen. Normalt startar morgonen med ett Korum dit du också är välkommen, startar en halvtimma innan mötet.