Årsmöte/ Medlemsmöte

Årsmöte 2019

Årsmötet genomförs lördagen den 13 april 2019 i Kiruna i Lapplandsjägargruppens lokaler (fd I 22 sjukavdelning) med start kl 1100. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 18 mars 2019. Anmälan om deltagande före 8 april 2019. Kamratföreningen bjuder på FIKA.

 

 

Adress till föreningen:

Kamratföreningen Lapplands Jägare

Box 84

981 22 Kiruna

 

Medlemsmöte håller vi nästa gång i anslutning till vår Fjällmarsch fredagen den 23/8-2019 ute i Kalixfors kl 900
Hit är alla medlemmar välkomna att delta, inget krav på att ha genomfört marchen. Normalt startar morgonen med ett Korum dit du också är välkommen, startar en halvtimma innan mötet.